Gebondenheid

Noch de Ombudsman noch de Raad van Toezicht doen uitspraken waaraan beide partijen in juridische zin gebonden zijn zoals dat het geval is bij een vonnis van de rechter.

Dat neemt niet weg dat verzekeraars en tussenpersonen in de praktijk blijk geven van commitment waar het de visie van de Ombudsman betreft en dat zij uitspraken van de Raad van Toezicht in de praktijk zonder meer opvolgen.

Degene die de klacht indiende is niet gebonden aan de visie van de Ombudsman of aan het oordeel van de Raad. Er is weliswaar geen “hoger beroep” mogelijk, maar als de uitkomst van de procedure bij het Klachteninstituut Verzekeringen voor hem of haar niet bevredigend is, kunnen eventuele andere (rechts)wegen nog bewandeld worden. Bij het Klachteninstituut Verzekeringen wordt het dossier dan echter gesloten.

Nieuws English version Sitemap Home
Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet