Bestuur

De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen heeft een onafhankelijke voorzitter en wordt bestuurd door personen die worden voorgedragen door  verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond . Het bestuur heeft noch bemoeienis noch bevoegdheid met de wijze van afwikkeling van klachten en geschillen. De Ombudsman Verzekeringen is tevens directeur van het Klachteninstituut.


Ombudsman Verzekeringen

Ombudsman: Mr. J. W. WabekeCurriculum Vitae van Jan Wolter Wabeke


Medewerkers

Secretarissen Ombudsman
Drs. P.P. Alvers
Mr. G.M.P. Biever
Mr. A.G.J.M. Bos
Mr. R.A.F. Coenraad, sectorcoördinator leven
Mr. P.N. Hiep
Mr. S.W.A. Kelterman, sectorcoördinator schade
Mevrouw Mr. M. Meijer-Zaalberg
Mevrouw Mr. Drs. D.J. Olthoff
Mr. M. Schaap
W.Th.M. van der Velden
Mr. G.A. van de Watering
Mevrouw Mr. A. Westerveld

Chef de Bureau
F.A.K. Kallan

Secretariaat
Mevrouw A.L. Blok-Hol
Mevrouw M.J.C. van den Ende-Ulenberg
Mevrouw Drs. G.S. Goli
Mevrouw V. Keuzenkamp-Keijzer
Mevrouw H.P. van der Linden
Mevrouw Drs. N.M. Martina-van Est, management-assistente
Mevrouw M.J. Zebeda

Vaste adviseurs
W.G. Fontein, arts, register geneeskundig adviseur
Mevrouw Drs. J.W. Janse, actuaris AG
R. Matthijssen, register arbeidsdeskundige
J. van der Starre, actuaris AG, Hon FIA
R.M. Wiersma, arts, register geneeskundig adviseur


Raad van Toezicht Verzekeringen

Leden

Mr. D.H. Beukenhorst Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
Mr. H.C. Bitter Advocaat
Mr. J. Borgesius Raadsheer gerechtshof Den Haag
Drs. C.W.L. de Bouter Algemeen Secretaris KVK te Den Haag in ruste
Mr. R. Cleton Lid Raad van State
Mr. E.M. Dil-Stork Vice-president rechtbank Den Haag in ruste
Prof. Mr. J.G.C. Kamphuisen Advocaat/hoogleraar
Prof.Mr. M.M. Mendel Hoogleraar
Prof.Mr. F.H.J. Mijnssen Vice-president bij de Hoge Raad der Nederlanden in ruste
Mr. D.H.M. Peeperkorn Raadsheer gerechtshof Amsterdam
Drs. D.F. Rijkels Arts
Mr. J.R. Schaafsma Lid Raad van State
Mr. B. Sluijters Advocaat
Dr. B.C. de Vries Arts
Mr.E.M. Wesseling-Van Gent Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Secretarissen Raad van Toezicht Verzekeringen
Mr. S.N.W. Karreman, sectorcoördinator
Mr. C.A.M. Splinter


Nieuws English version Sitemap Home
Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet