Een klacht indienen

Als u liever geen brief schrijft kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.
Stuur uw klachtenformulier of brief met bijlagen aan:

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Stuurt u a.u.b kopieën mee van:

  • de polis
  • de polisvoorwaarden (bij autoverzekeringen graag ook een kopie van de groene kaart)
  • gevoerde correspondentie

Gebruik liefst geen nietjes. Via internet of email kunnen klachten (nog) niet in behandeling worden genomen.

Iemand anders mag namens u een klacht indienen, maar u moet daartoe dan wel uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Het Klachteninstituut kan om bewijs daarvan vragen. Een tussenpersoon die zelf niet is aangesloten bij het Klachteninstituut kan namens zijn cliënt geen klacht indienen.


Nieuws English version Sitemap Home
Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet