Wil een klacht of verzoek om bemiddeling in behandeling genomen kunnen worden, dan zal de desbetreffende tussenpersoon of verzekeraar moeten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Dit is zo bepaald in de Reglementen.
De vraag kan zich dus concreet voordoen of een bepaalde tussenpersoon of verzekeraar is aangesloten.

Op dit moment wordt de hand gelegd aan een database waarin elke aangesloten verzekeraar en tussenpersoon is vermeld.
Totdat die database hier te raadplegen zal zijn, kunt u zelf proberen na te gaan of de tussenpersoon of verzekeraar is aangesloten. U moet daarbij weten dat een lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars, van het FOV, van de NVA of de NBVA in beginsel garant staat voor het (tevens) aangesloten zijn bij het Klachteninstituut Verzekeringen.

Voer de stappen 1 en 2 uit als u wilt weten of een tussenpersoon is aangesloten.
De stappen 3 en 4 gebruikt u als u wilt weten of een verzekeraar of onderlinge is aangesloten.

Als u de gezochte verzekeraar of tussenpersoon op deze wijze heeft gevonden is deze naar alle waarschijnlijkheid tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen.

Verzekeraars

Tussenpersonen

Expertise bedrijven


Zoeken

Nieuws English version Sitemap Home
Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet