U kunt kennis nemen van de inhoud van de jaarverslagen die het Klachteninstituut Verzekeringen heeft uitgebracht. Lezing ervan geeft u naast informatie over het Klachteninstituut Verzekeringen zélf, een goed beeld over de inhoud van het werk van de Ombudsman en de Raad van Toezicht.

Jaarverslag 2002 (PDF file)
Jaarverslag 2001 (PDF file)
Jaarverslag 2000 (PDF file)
Jaarverslag 1999 (PDF file)

download hier Acrobat Reader

Trefwoordenregister op jaarverslagen

Afkoop van kleine pensioenen (jaarverslag 2001, pagina 26)
Arbeidsongeschiktheidsrisico en ontslag (jaarverslag 2001, pagina 27)
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 39)
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 27)
Bedrijvenverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 35)
Begeleiding en reïntegratie bij ziekteverzuim (jaarverslag 2001, pagina 39)
Betalingsbeschermingsverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 27)
Betalingsbeschermingsverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 15)
Brandverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 35)
Bromfietsverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 28)
Buitengerechtelijke kosten (jaarverslag 2001, pagina 47)
Communicatie (jaarverslag 1999, pagina 40)
Communicatie per post (jaarverslag 2001, pagina 15)
Contracttermijnen (jaarverslag 1999, pagina 40)
Contracttermijnen (jaarverslag 2000, pagina 36)
Contracttermijnen (jaarverslag 2001, pagina 47)
Een - tijdelijk - verbod op pensioenshoppen (jaarverslag 2000, pagina 22)
Expirerende beleggingsverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 22)
Falende voorlichting bij natura-uitvaartverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 27)
Financiering Voorzetting Pensioenverzekering (jaarverslag 2001, pagina 25)
Garantieverzekeringen bij mobiele telefoons (jaarverslag 1999, pagina 30)  
Garantieverzekeringen bij woningen (jaarverslag 1999, pagina 31)
Garantieverzekeringen bij woningen (jaarverslag 2000, pagina 28)
Garantieverzekeringen bij woningen (jaarverslag 2001, pagina 36)
Gevolgen van polismutaties op de vermogensvorming in een levensverzekering (jaarverslag 1999, pagina 20)
Het recht om fouten te herstellen (jaarverslag 2001, pagina 16)
Inboedel- en opstalverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 29
Inboedelverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 29)
Inbraakverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 36)
Indexering van pensioenaanspraken (jaarverslag 2001, pagina 24)
Informatie over doodsoorzaken (jaarverslag 2001, pagina 29)
Inkomensverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 37)
Klachtbehandeling door verzekeraars (jaarverslag 1999, pagina 41)
Klachtbehandeling door verzekeraars (jaarverslag 2000, pagina 39)
Klachtbehandeling door verzekeraars (jaarverslag 2001, pagina 19)
Klachten tegen tussenpersonen (jaarverslag 2000, pagina 17)
Klachten tegen tussenpersonen (jaarverslag 2001, pagina 17)
Levensverzekeringen die met spaarloon zijn gefinancierd (jaarverslag 2000, pagina 18)
Levensverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (jaarverslag 2000, pagina 20)
Levensverzekeringen met een kinderdekking (jaarverslag 2000, pagina 24)
Medisch-specialistische keuringen (jaarverslag 2001, pagina 38)
Meldingstermijn bij ziekengeld- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 38)
Mobiele-telefoonverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 29)
Mobiele-telefoonverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 39)
Motorrijtuigenverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 40)
Motorrijtuigverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 33)
Motorrijtuigverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 30)
Nakomen van betalingstoezeggingen (jaarverslag 2000, pagina 37)
Natura-uitvaartverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 21)
Natura-uitvaartverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 31)
Naverrekening bij ziekengeldverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 38)
Oldtimer-verzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 31)
Onbekende risicodragers (jaarverslag 2000, pagina 38)
Opstalverzekeringen voor appartementen (jaarverslag 2000, pagina 31)
Pensioen volgens beschikbare-premieregeling (jaarverslag 1999, pagina 21)
Pensioenen (jaarverslag 2001, pagina 24)
Personenschaderegeling (jaarverslag 2001, pagina 46)
Personenschaderegelingen (jaarverslag 1999, pagina 32)
Personenschadeverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 32)
Pleziervaartuigenverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 43)
Rechtsbijstandverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 33)
Rechtsbijstandverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 32)
Rechtsbijstandverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 43)
Reis- en annuleringsverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 44)
Reisverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 33)
Reisverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 33)
Schadeprotocol arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 38)
Summiere gezondheidsverklaringen (jaarverslag 2001, pagina 28)
Vermiste kentekenbewijzen (jaarverslag 2001, pagina 40)
Vertragingen in uitkeringen (jaarverslag 2001, pagina 32)
Vertragingsschade (jaarverslag 1999, pagina 24)
Verzekeren op maat (jaarverslag 2000, pagina 39)
Verzwijging (jaarverslag 2001, pagina 41)
Voortzetting van de pensioenopbouw door de verzekeraar (jaarverslag 2001, pagina 26)
Waardeoverdracht (jaarverslag 2000, pagina 23)
Waardeoverdracht van niet-reguliere pensioenen (jaarverslag 2001, pagina 26)
WAO-hiaatverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 33)
WAO-hiaatverzekeringen (jaarverslag 2001, pagina 37)
Wet inkomstenbelasting 2001 (jaarverslag 2001, pagina 21)
Wet op de medische keuringen (jaarverslag 2000, pagina 36)
Wet op de medische keuringen (jaarverslag 2001, pagina 13)
Woonschipverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 34)
Zich verschuilende verzekeraars (jaarverslag 1999, pagina 41)
Ziekteverzuimverzekeringen (jaarverslag 1999, pagina 36)
Ziekteverzuimverzekeringen (jaarverslag 2000, pagina 34)
   
 

 

Nieuws English version Sitemap Home
Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet