Wilt u zich aansluiten?

Voor de bevoegdheid van de Ombudsmannen en Raad van Toezicht is het vereist dat de desbetreffende verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon bij het Klachteninstituut is 'aangesloten'.

Indien u zich aansluit bij het Klachteninstituut krijgt u het recht op het voeren van het logo (beeldmerk) en kunt u uw cli´┐Żnten in geval van conflict een onafhankelijke en voor hen kosteloze klachtenprocedure en bemiddeling aanbieden.

Voor de aansluiting bij het Klachteninstituut bent u een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Op dit moment is door het bestuur van de Stichting deze bijdrage voor assurantietussenpersonen vastgesteld op 100 EUR (fl. 220,37) voor kantoren met vijf medewerkers of minder en 250 EUR (fl. 550,93) bij meer dan vijf medewerkers.
Voor verzekeringsmaatschappijen is de bijdrage vastgesteld op 250 EUR (fl. 550,93) per 10.000.000 EUR aan premie-inkomen (fl. 20.371.000,-).

Als u zich in de loop van een kalenderjaar wilt aansluiten, wordt de bijdrage pro rata naar het aantal resterende maanden berekend.

Assurantietussenpersonen die zich voor 1 augustus 2000 aanmelden, betalen tot en met 31 december van dit jaar slechts een bijdrage van 20 EUR (fl. 44,07), respectievelijk 50 EUR (fl. 110,19).

Als u zich wilt aansluiten kunt u het volgende formulier invullen aan ons opsturen:

Ik wil mij bij de SKV aansluiten voor advies en hulp bij klachten op het gebied van verzekeringen. Stuurt u mij s.v.p. zo snel mogelijk een aansluitingsovereenkomst voor de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen toe.

Bedrijfsnaam*:
Contactpersoon*:   m v
Bedrijfsadres*:
Postcode* Plaats*:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Bedrijfsgrootte:Onder bedrijfsgrootte wordt verstaan het aantal werknemers, inclusief directie.
* Verplichte velden.


Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet