Waarom aansluiten?
Het Klachteninstituut Verzekeringen biedt u en uw cliënten een mogelijkheid om (dreigende) conflicten op een snelle efficiënte manier op te lossen.
Door aansluiting bij het Klachteninstituut geeft de verzekeringsbranche richting politiek en consument een krachtig signaal dat de branche zelf ernst maakt met de verdere professionalisering van het beroep van assurantiebemiddelaar.

Logo
Door uw aansluiting bij het Klachteninstituut krijgt u het recht op het voeren van ons beeldmerk (logo) en kunt u uw cliënten in geval van conflict een onafhankelijke en voor hen kosteloze klachtenprocedure en bemiddeling aanbieden. Indien u besluit zich aan te melden ontvangt u bij de bevestiging daarvan onder meer informatie over de mogelijkheden om ons logo (in diverse formats) aan te vragen.

Bekendmaking van uw aansluiting
Uw aansluiting bij het Klachteninstituut Verzekeringen, en daarmede uw medewerking aan de dienstverlening door het Klachteninstituut, zal in een register van deelnemers worden vermeld.
Dit register is ook via internet te raadplegen.

Kosten
Voor de aansluiting bij het Klachteninstituut bent u een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Voor het jaar 2003 is door het bestuur van de Stichting deze bijdrage vastgesteld op € 105,- voor kantoren met vijf mede­werkers of minder en € 262,50 bij meer dan vijf medewerkers.

De bijdrage is jaarlijks verschuldigd.
Indien u zich in de loop van het jaar aansluit, worden in dat jaar uitsluitend de maand van inschrijving én de resterende maanden van het kalenderjaar in rekening gebracht.

Aansluiting in bijdrage 1 t/m 5 medewerkers bijdrage 6 of meer medewerkers
januari 105,00 262,50
februari 96,00 240,63
maart 87,50 218,75
april 78,75 196,88
mei 70,00 175,00
juni 61,25 153,13
juli 52,50 131,25
augustus 43,75 109,38
september 35,00 87,50
oktober 26,25 65,63
november 17,50 43,75
december 8,75 21,88

Waartoe verbindt registratie?
Formeel verbindt de aangeslotene zich conform de aansluitingsovereenkomst hetgeen inhoudt dat deze loyaal meewerkt aan klachtbehandeling door de Ombudsman Verzekeringen en of de Raad van Toezicht Verzekeringen die elk werken op basis van de van toepassing zijnde Reglementen.

 


Nieuws English version Sitemap Home
Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet