Uitspraken Raad van Toezicht
Jaarverslagen
Contactgegevens
Productlijsten Beleggingsverzekeringen


Nieuws | Home

Persbericht 22 maart 2006

 

 

JAARVERSLAG 2006 OMBUDSMAN VERZEKERINGEN

 

Laatste jaarverslag van Ombudsman Verzekeringen over jaar 2006

 

Vanwege de overgang van het Klachteninstituut Verzekeringen naar het Klachteninstituut Financi�le Dienstverlening (KiFiD) heeft de Ombudsman Verzekeringen zijn laatste jaarverslag gepubliceerd. Met de start van KiFiD 1 april a.s heet de Ombudsman Verzekeringen officieel Ombudsman Financi�le Dienstverlening. Een opvallend gegeven in het jaarverslag is, dat ondanks actuele discussies over verzekeringen het aantal schriftelijke zaken (5012) verder is gedaald. De Ombudsman Verzekeringen, Jan Wolter Wabeke, ziet hier een verband met de verbeterde eerste klachtenopvang van verzekeraars.

 

Ombudsman Verzekeringen, Jan Wolter Wabeke, sluit zijn werk als verzekeringsombudsman af met (opnieuw) een overzicht van zijn bevindingen en conclusies inzake de verzekeringsbedrijfstak.

Ombudsman Wabeke heeft de afgelopen jaren voortdurend gehamerd op het probleem van de intransparantie van beleggingsverzekeringen en de wijze van verkoop daarvan door het intermediair. Zijn ambtsvoorganger Job de Ruiter heeft ten aanzien van deze problemen belangrijke aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn door de bedrijfstak overgenomen.

Deze ontwikkeling en de druk vanuit consumentenorganisaties betekende in 2006 een zware belasting voor de Ombudsman. Verwacht wordt dat deze kwestie ook veel werk meebrengt in 2007.

Het Jaarverslag 2006 staat in het teken van ZEKERHEID. Aan de hand van voorbeelden licht de Ombudsman toe hoe het volgens hem gesteld is met de zekerheid, die een kernelement dient te zijn van de producten en diensten van verzekeraars en tussenpersonen.

 

Een keuze en samenvatting uit de behandelde onderwerpen gaat bij dit persbericht.

 

Ook de Raad van Toezicht Verzekeringen bracht het laatste Jaarverslag uit. Dit tuchtcollege voor verzekeraars behandelde in 2006 155 zaken.

Na 1 april 2007 kunnen consumenten hun geschillen, na de behandeling door de Ombudsman Financi�le Dienstverlening, desgewenst � en onder voorwaarden � voorleggen aan de Geschillencommissie Financi�le Dienstverlening.

 

 


 

 

 Deze website is niet langer actief. Ga naar Kifid.nl voor de nieuwe organisaite. Dit is slechts een gearchiveeerde versie van de website die u ziet